girl

87 tekstów – auto­rem jest girl.

Mówi­my ,,będzie dob­rze" często nie znając cudzej de­finic­ji słowa ,,dobrze". 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 maja 2013, 09:10

Zos­ta­wiając gdzieś ka­wał ser­ca, idziemy z po­zos­tałym ka­wałeczkiem po nadzieję ! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 kwietnia 2013, 17:53

Są rzeczy, których nie chce­my ro­bić po raz ostatni. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 17 listopada 2012, 14:12

Nie­chciane wspom­nienia są jak ry­ba. Chce­my je uto­pić za­pomi­nając, że one dos­ko­nale pot­ra­fią pływać. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 13 listopada 2012, 20:04

Cza­sem człowiek ry­zyku­je z nadzieją, że przegra. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 29 października 2012, 16:21

Chodźmy tam, gdzie nie ma publiczności. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 lipca 2012, 16:08

Ściągając ko­muś kaj­da­ny z nóg, nie poz­ba­wiaj go butów. 

myśl dnia z 6 września 2015 roku
zebrała 36 fiszek • 21 marca 2012, 19:40

Jeśli twa życiowa dro­ga jest zbyt wąska to skop pobocze. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 15 marca 2012, 19:49

Żyj tak, byś nie wa­lił ciągle siekierą, ale miał też czas ją zaostrzyć. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 2 marca 2012, 22:28

Przej­mu­jemy się ja­kimś "pryszczem" na czo­le, kiedy ktoś in­ny wal­czy u bram święte­go Piotra. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 15 stycznia 2012, 19:47
girl

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

girl

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

6 września 2015, 22:26DeepLake sko­men­to­wał tek­st Ściągając ko­muś kaj­da­ny z [...]

6 września 2015, 21:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ściągając ko­muś kaj­da­ny z [...]

6 września 2015, 15:01PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Ściągając ko­muś kaj­da­ny z [...]

6 września 2015, 08:47giulietka sko­men­to­wał tek­st Ściągając ko­muś kaj­da­ny z [...]